Základním předmětem činnosti je dodávka, montáž a měření metalických, optických, mikrovlných datových kabelových vedení pro potřeby počítačových sítí LAN, WAN i telekomunikace. Komunikační systémy jsou často kompletovány s dalšími navazujícími celky, jako jsou elektroinstalalace nízkého napětí a rozvody pro průmyslové řídicí systémy apod. Pro tyto potřeby disponujeme vlastními kapacitami i silným a ověřeným zázemím subdodavatelů, s jejichž podporou zajistíme dodávky i velmi rozsáhlých instalací.

METALICKÉ SÍTĚ

Nedílnou součástí instalací kabeláží v sítích LAN, WAN je výstavba kabelových tras a rozvaděčů. Provádíme veškeré montáže tras venkovních (kabelové lávky, výkopy, kabelové závěsy) i vnitřních (ve zdech, žlabech či pomocí podlahových rozvodů). Díky modernímu technickému vybavení a praxi našich montérů realizujeme i práce v komplikovaných průmyslových prostředích či památkově chráněných objektech. Vysokou kvalitu zaručují i používané materiály a komponenty předních výrobců.

OPTICKÉ SÍTĚ

Optické kabelové trasy mohou být součástí strukturované kabeláže, často však jsou budovány nezávisle s použitím alternativních prvků a kabelů. Optické kabely jsou spojovány pomocí nejmodernějšího vybavení. Všechny metalické i optické trasy jsou po dokončení certifikovány špičkovým měřicím vybavením pracujícím a jsou vystaveny protokoly.

MIKROVLNNÉ SÍTĚ

Tato technologie má své nezastupitelné místo mezi přenosovými systémy v případech, kde není efektivní nebo technicky možné použít klasická kabelová vedení pro spojení komunikujících subjektů. Mikrovlnné systémy prezentují rychlé a pružné řešení pro přenosy především v rozlehlých komunikačních pevných i mobilních sítích. Vlastností bezdrátového přenosu se v poslední době využívá při připojování uživatelů sítě Internet, při řešení tzv. “poslední míle” . Nejsou však vzácné případy, kdy pro zákazníka realizujeme bezdrátovou komunikační infrastrukturu v rámci budovy. Výhody těchto přenosových systémů jsou rychlá doba realizace, nízká pořizovací cena, mobilita, modulárnost atd. Jinými slovy, tento způsob přenosu informací je variabilní při změně působiště organizace, kdy vynaložené náklady zajišťují ochranu vložených investic. Lze ho s výhodou použít v husté zástavbě nebo v přírodním terénu. Mikrovlnné systémy přenášejí datové informace počítačových sítí, telefonní signály, audio-video signály, a telemetrické údaje. Některé přenosové prostředky disponují jedním typem komunikačního rozhraní, na některých lze provádět integraci např. datových i hlasových přenosů. Přenosové rychlosti se běžně pohybují v rozmezí od desítek kbps po stovky Mbps. Pro naše zákazníky instalujeme domácí i zahraniční mikrovlnné systémy pracující jak v regulovaných pásmech 10,13,15,18,23 GHz a výše, tak v pásmech určených k volnému využívání (2,4GHz, 5,6GHz a 10,5GHz) a dále i laserové a infračervené přenosové systémy.

SYSTÉMY ZÁLOŽNÍHO NAPÁJENÍ: UPS, střídače, motorgenerátory